مهندسی شیمی ایران, دوره (11), شماره (63), سال (2012-11) , صفحات (21-34)

عنوان : ( ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن )

نویسندگان: مهدی نیک نام شاهرک , اکبر شاهسوند , علی حفیظی درچه , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره سازی گازهای متان و هیدروژن به عنوان سوخت های پاک در بخش حمل و نقل و جداسازی دی اکسید کربن به جهت تاثیر گذاری منفی بر محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین منابع آلوده کننده، همواره مورد توجه محققان بوده است. جداسازی و ذخیره سازی این گازها در انواع خاصی از جاذب های نوظهور با نام های MOF و COF در سال های اخیر مورد مطالعه بسیار قرار گرفته است. این نوع از جاذب ها علاوه بر دارا بودن بسیاری از ویژگی های مطلوب جاذب های مرسوم ( مانند کربن های فعال)، از لحاظ جذب برخی از مواد خاص مانند متان، هیدروژن و دی اکسید کربن نیز بسیار مطلوب تر عمل می نمایند. در این مقاله ضمن مروری بر انواع MOF و COF های ساخته شده تا کنون، نحوه عملکرد آنها در جذب و ذخیره سازی گازهای مذکور و همچنین امکان تولید این جاذب ها در داخل کشور، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, جاذب های نوظهور MOF و COF, جذب سطحی, متان, هیدروژن, دی اکسید کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032368,
author = {نیک نام شاهرک, مهدی and شاهسوند, اکبر and حفیظی درچه, علی and احمدپور, علی},
title = {ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
volume = {11},
number = {63},
month = {November},
issn = {1735-5400},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {جاذب های نوظهور MOF و COF، جذب سطحی، متان، هیدروژن، دی اکسید کربن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن
%A نیک نام شاهرک, مهدی
%A شاهسوند, اکبر
%A حفیظی درچه, علی
%A احمدپور, علی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2012

[Download]