پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( بررسی عوامل غیر ژتنیکی موثر بر زنده مانی بره های قره گل از تولد تا سن یکسالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی )

نویسندگان: فاطمه بحری بیناباج , مجتبی طهمورث پور , علی اصغر اسلمی نژاد , محمود وطن خواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از رکوردهای طول عمر و زنده مانی 5876 راس بره متولد شده بین سال های 1370 تا 1387 در گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره گل در سرخس استفاده گردید. داده ها با استفاده از مدل خطی و نسبت خطر با تابع ویبال تجزیه شدند...

کلمات کلیدی

, عوامل غیر زنتیکی, بره های قره گل, مدل خطی و غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032386,
author = {بحری بیناباج, فاطمه and طهمورث پور, مجتبی and اسلمی نژاد, علی اصغر and محمود وطن خواه},
title = {بررسی عوامل غیر ژتنیکی موثر بر زنده مانی بره های قره گل از تولد تا سن یکسالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {عوامل غیر زنتیکی; بره های قره گل; مدل خطی و غیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل غیر ژتنیکی موثر بر زنده مانی بره های قره گل از تولد تا سن یکسالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی
%A بحری بیناباج, فاطمه
%A طهمورث پور, مجتبی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A محمود وطن خواه
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]