هفتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی , 2005-12-01

عنوان : ( جوشکاری چدن نشکن با ساخت الکترود توپودری مناسب )

نویسندگان: امیرحسین کوکبی , بهروز بیدختی , حسین آشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری سازه های چدنی به طور گسترده ای در صنعت انجام می شود و روشهای مرسوم نرخ رسوب پایین یا هزینه بالایی دارند. به منظور کاهش هزینه ها، افزایش سرعت تولید و راندمان و بهبود کیفیت از الکترودهای توپودری بهره می برند . دراین تحقیق برای رسیدن به فلز جوشی با خواص نزدیک به فلز پایه از جوشکاری با الکترود توپودری استفاده شد. به این منظور الکترودهای توپودری با ترکیبهای مختلف ساخته شده و اثر تغییر ترکیب شیمیایی، عملیات پیش گرم و پس گرم بررسی گردید . سپس از هر یک از جوشها نمونه هایی تهیه شده و آزمایشهای متالوگرافی، سختی سنجی، آنالیز شیمیایی و کشش طولی انجام شد . نتایج حاصل نشان می دهد که اگر ندولهای گرافیت بصورت درشت و غیرمنظم توزیع شوند، ممکن است در مناطق بین آنها کاربید و فازهای سخت شکل بگیرد و اگر پراکندگی منظم و یکنواخت باشد، رسیدن به ساختار فریتی امکان پذیر است.

کلمات کلیدی

, جوشکاری, چدن نشکن, الکترود توپودری, زیرپودری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032388,
author = {امیرحسین کوکبی and بیدختی, بهروز and حسین آشوری},
title = {جوشکاری چدن نشکن با ساخت الکترود توپودری مناسب},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوشکاری، چدن نشکن، الکترود توپودری، زیرپودری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جوشکاری چدن نشکن با ساخت الکترود توپودری مناسب
%A امیرحسین کوکبی
%A بیدختی, بهروز
%A حسین آشوری
%J هفتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
%D 2005

[Download]