علوم حدیث, دوره (16), شماره (61), سال (2011-11) , صفحات (112-130)

عنوان : ( بررسی رویکرد مقدس اردبیلی به اخبار و روایات سبب نزول )

نویسندگان: مهدی جلالی , الهه شاه پسند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر روایات سبب نزول اخبار آحادند که از طریق اهل سنت وارد شده‌اند. طرز نگرش شخص به مقوله روایت، به طور عام و به خبر واحد، به طور خاص، در چگونگی تعامل او با روایات و اخبار سبب نزول مدخلیت تام دارد. فقیه اخباری گرچه به نقل روایات سبب نزول مبادرت شایسته می‏‏ورزد، اما به بهره‌گیری از مضمون آنها چندان علاقه‏ای ‏نشان نمی‏‏دهد. در مقابل، فقیه اصولی برخوردی متفاوت با این روایات دارد؛ آن گروه از اصولیانی که خبر واحد را منشأ عمل ندانسته‌اند، کمتر به نقل روایات سبب نزول پرداخته‏اند ‏و آنان که به خبر واحد عمل کرده‌اند، به نقل این نوع روایات بیشتر مبادرت ورزیده‏اند ‏و بهره برداری‏های‏ متنوعی از این روایات در آثارشان مشاهده می‏‏گردد. مقدس اردبیلی، فقیه اصولی، از گروه اخیر است. او مانند سلف خود، شیخ طوسی به خبر واحد بها داده است و به استناد روایات سبب نزول به تأیید یا ردّ استنباط‏های‏ فقهی، رفع ابهام از چهره برخی آیات و حتی به برداشت‏های‏ اصولی از مضامین روایات مزبور مبادرت کرده و در هنگام ضرورت، به نقد این روایات نیز پرداخته است.

کلمات کلیدی

, مقدس اردبیلی, روایات اسباب نزول, فقه, رویکرد, تبیین, استناد, نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032394,
author = {جلالی, مهدی and شاه پسند, الهه},
title = {بررسی رویکرد مقدس اردبیلی به اخبار و روایات سبب نزول},
journal = {علوم حدیث},
year = {2011},
volume = {16},
number = {61},
month = {November},
issn = {1561-0098},
pages = {112--130},
numpages = {18},
keywords = {مقدس اردبیلی، روایات اسباب نزول، فقه، رویکرد، تبیین، استناد، نقد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رویکرد مقدس اردبیلی به اخبار و روایات سبب نزول
%A جلالی, مهدی
%A شاه پسند, الهه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2011

[Download]