دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , 2009-05-24

عنوان : ( رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S )

نویسندگان: بهروز بیدختی , ابوالقاسم دولتی , امیرحسین کوکبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ریزساختار و مقاومت به ترک خوردگی هیدروژنی جوش زیرپودری فولاد API 5L-X70 موردبررسی قرار گرفت . مطالعات بر روی نواحی فلزپایه، منطقه متأثر از حرارت و فلزجوش (حاوی سه درصد متفاوت تیتانیم ) انجام شد . نتایج نشان داد که ناحیه جدایش خط مرکزی نمونه ها نسبت به ترک خوردگی حساس بود؛ درحالیکه ناحیه متأثر از حرارت جوش ها حساسیت چندانی از خود بروز نداد . با افزودن HIC تیتانیم تشکیل فریت سوزنی در فلزجوش افزایش یافت و در این شرایط علیرغم افزایش سختی، فلزجوش نسبت به ترک خوردگی هیدروژنی مقاومت نشان داد . با افزایش بیشتر تیتانیم، فازهای سخت بینایت و ریزاجزای مارتنزیتی در ساختار پدیدار گشت و ترک های هیدروژنی از نوع SOHIC در فلزجوش مشاهده شد. بهترین ترکیب ریزساختار و مقاومت به HIC در نمونه حاوی 0.08% تیتانیم به دست آمد.

کلمات کلیدی

, ریزساختار, ناحیه جدایش, ترک خوردگی, فلزجوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032413,
author = {بیدختی, بهروز and ابوالقاسم دولتی and امیرحسین کوکبی},
title = {رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S},
booktitle = {دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزساختار، ناحیه جدایش، ترک خوردگی، فلزجوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S
%A بیدختی, بهروز
%A ابوالقاسم دولتی
%A امیرحسین کوکبی
%J دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
%D 2009

[Download]