سومین کنفرانس تخصصی مدیریت تولید و عملیات , 2013-01-22

عنوان : ( انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE )

نویسندگان: علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری , علی سیبویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به هزینه های عملیاتی که سیستم های جابجایی مواد در واحدهای تولیدی در بردارند و معضلاتی که ممکن است طرح های نامناسب چیدمان برای آن ها به وجود بیاورد، در این مقاله با استفاده از رویکرد جدید PSI-PROMETHEE، پس از بررسی معیارهای موثر بر چیدمان و ارائه چیدمان های مختلف توسط نرم افزار Layout add-in، به کمک روش PSI وزن معیارها تعیین و با استفاده از روش PROMETHEE و نرم-افزار Decision Lab طرح چیدمان مناسب انتخاب گردیده است.

کلمات کلیدی

, طرح چیدمان, PSI, PROMETHEE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032438,
author = {پویا, علیرضا and علوی طبری, سیدجواد and سیبویه, علی},
title = {انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE},
booktitle = {سومین کنفرانس تخصصی مدیریت تولید و عملیات},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طرح چیدمان-PSI-PROMETHEE},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE
%A پویا, علیرضا
%A علوی طبری, سیدجواد
%A سیبویه, علی
%J سومین کنفرانس تخصصی مدیریت تولید و عملیات
%D 2013

[Download]