همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان , 2010-10-20

عنوان : ( مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد )

نویسندگان: بهادر اکبری , امیر صرافی , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند احتراق در مشعلهای پالایشگاههای نفت و گاز, منجر به نشر و پراکندگی آلاینده های مختلفی همچون دی اکسید کربن , دی اکسید گوگرد و سایر ترکیبات آلی فرار می گردد. نشر و پراکندگی این آلاینده ها منجر به اثرات مخرب زیست محیطی و زیانبار بروی انسانها,گیاهان و سایر موجودات زنده می گردد. این آلاینده ها از یک سو منجر به گرم شدن اتمسفر اطراف زمین و از سوی دیگر منجر به آلایندگی محیط و تشعشعات مضر می گردند. بنابراین هدف اصلی در این مطالعه , بررسی میزان توزیع و پراکندگی غلظت این آلاینده ها می باشد. با استفاده از مدل پلوم گوس و به کمک نرم افزار متلب میزان پراکندگی این آلاینده بررسی شده است.با این وجود دامنه تغییرات و پراکندگی غلظت آلاینده ها در حالات مختلف جریان گاز ارسالی به مشعل بررسی گردیده است. نتایج حاصل از مدل گوس، با داده های اندازه گیری مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مدل سازی حاکی از تجمع آلاینده ها در فواصل مختلف و نزدیک به مشعل می باشد.بنابراین استفاده از یک طرح و شیوه مناسب در جهت بازیافت و کنترل پراکندگی این آلاینده ها، از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسزایی می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی, انتشار, پراکندگی, محیط زیست,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032449,
author = {بهادر اکبری and امیر صرافی and دشتی, علی},
title = {مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد},
booktitle = {همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آلودگی، انتشار، پراکندگی، محیط زیست، مشعل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد
%A بهادر اکبری
%A امیر صرافی
%A دشتی, علی
%J همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان
%D 2010

[Download]