کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک و جوش , 2012-12-20

عنوان : ( بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال غیرهمجنس فولادهای زنگ نزن )

نویسندگان: رضا قاسمی , بهروز بیدختی , محمود فاضل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربردوسیع فولادهای زنگ نزن درصنایع مختلف به علت دربرداشتن خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی خوب در محیط‌های مختلف از دیرباز موردتوجه قرارگرفته است. اما مشکلات ناشی از جوشکاری منجر به کاهش کاربرد اتصال این دو فولاد در صنایع مختلف می‌شود. دراین تحقیق اتصال دو فولاد آستنیتی 304 و فریتی430 به یکدیگر با استفاده از دو فلز پرکننده آستنیتی L308 و L309 با روش جوشکاری قوس-تنگستن با گاز محافظ منجر به تغییرات ریزساختاری در فلزجوش و منطقه متاثرازحرارت(HAZ ) گردید، که این تغییرات باعث تغییر خواص مکانیکی و خوردگی این اتصال شد. نتایج حاصل نشان داد فلزجوش حاصل از فلز پرکننده L309 سختی ومقاومت به ترک گرم بالاتری نسبت جوش حاصل از فلز پرکننده L308 دارد. همچنین حرارت ناشی از جوشکاری باعث رشد دانه‌ها در منطقه متاثر از حرارت هر دو فولاد و رسوب کاربیدهای کرم در مرز بین این دانه‌ها شد. شیوه انجام کار در این تحقیق براساس مطالعات ریزساختاری و آزمایش مکانیکی می‌باشد.

کلمات کلیدی

اتصال فولادزنگ نزن آستنیتی به فریتی؛ تغییرات ریزساختاری؛ جوشکاری قوسی تنگستن گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032474,
author = {رضا قاسمی and بیدختی, بهروز and محمود فاضل},
title = {بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال غیرهمجنس فولادهای زنگ نزن},
booktitle = {کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک و جوش},
year = {2012},
location = {سروستان, ايران},
keywords = {اتصال فولادزنگ نزن آستنیتی به فریتی؛ تغییرات ریزساختاری؛ جوشکاری قوسی تنگستن گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال غیرهمجنس فولادهای زنگ نزن
%A رضا قاسمی
%A بیدختی, بهروز
%A محمود فاضل
%J کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک و جوش
%D 2012

[Download]