همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012 , 2012-10-17

عنوان : ( کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده )

نویسندگان: سعید حنائی , مجتبی ماموریان , حامد چتر سفید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر پس از معرفی اجمالی روش تنش‌زدایی ارتعاشی به عنوان روشی رایج در کارسختی قطعات جوشکاری شده، به بررسی ترمودینامیکی و فرمولاسیون این پروسه به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود. برای بررسی تولید انتروپی فرآیند مطرح شده از اختلاف بازده انرژی و بازده اگزرژی فرآیند جوشکاری استفاده می‌شود چرا که این اختلاف نشانگر تولید انتروپی بی‌بعد شده در خلال جوشکاری می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد به کمک تنش‌زدایی ارتعاشی می‌توان به صورت قابل توجهی تولید انتروپی ناشی از جوشکاری را کاهش داد چرا که یکی از عمده‌ترین علل تولید انتروپی در خلال جوشکاری، تنش‌های پسماند پروسه جوشکاری می‌باشد که در اثر کارسختی کاهش می‌یابند. نهایتاً نتایج حاصله با داده‌های دیگر مراجع اعتبارسنجی گردیده‌اند.

کلمات کلیدی

, سخت‌کاری, تولید انتروپی, جوشکاری, قانون دوم ترمودینامیک, تنش‌زدایی ارتعاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032499,
author = {حنائی, سعید and ماموریان, مجتبی and حامد چتر سفید},
title = {کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012},
year = {2012},
location = {الیگودرز, ايران},
keywords = {سخت‌کاری، تولید انتروپی، جوشکاری، قانون دوم ترمودینامیک، تنش‌زدایی ارتعاشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده
%A حنائی, سعید
%A ماموریان, مجتبی
%A حامد چتر سفید
%J همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012
%D 2012

[Download]