همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012 , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی کیفیت جوش‌های قوسی به کمک بازدهی ترمودینامیکی )

نویسندگان: سعید حنائی , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل بازده گرمایی جوش را می‌توان به منظور حداقل سازی اتلافات انرژی در جوشکاری به کار برد. در مطالعه حاضر جوشکاری قوسی و بازده مربوط به آن بررسی می‌گردد. بازده قانون اول و قانون دوم برای جوش محاسبه و نسبت به پارامترهای مورد بحث فرموله می‌شود. این پارامترها عبارتند از نسبت جرم اضافی نوار جوش، نسبت جرم اتلاف شده نوار و گرمای اتلاف شده که در طی متن معرفی می‌شوند. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت بازده قانون اول و دوم با افزایش نسبت جرم اضافی و نسبت گرمای اتلافی کاهش می‌یابد. از آنجا که فرآیندهای مدرن تکنولوژی جوش امکان کنترل فرآیند جوش را در حین عملیات فرآهم می‌سازد، تحلیل حاضر می‌تواند به عنوان فرمول کنترل کننده در سنسورهای بک-فیس مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری قوسی, بازدهی انرژی, بازدهی اگزرژِی, نسبت جرم اضافی نوار جوش, نسبت حرارت اتلافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032500,
author = {حنائی, سعید and ماموریان, مجتبی},
title = {بررسی کیفیت جوش‌های قوسی به کمک بازدهی ترمودینامیکی},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012},
year = {2012},
location = {الیگودرز, ايران},
keywords = {جوشکاری قوسی، بازدهی انرژی، بازدهی اگزرژِی، نسبت جرم اضافی نوار جوش، نسبت حرارت اتلافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت جوش‌های قوسی به کمک بازدهی ترمودینامیکی
%A حنائی, سعید
%A ماموریان, مجتبی
%J همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012
%D 2012

[Download]