نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران , 2012-06-20

عنوان : ( لزوم بکارگیری اصول آنداراگوژی در آموزش‌های مهارت آموزی بزرگسالان در مراکز فنی و حرفه‌ای )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , سیده کلثوم رضائی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش فنی و حرفه ای به عنوان مجموعه آموزش های عملی و علمی است که هدف آن، ایجاد شرایط لازم برای کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و یا ارتقاء مهارت می باشد. که شامل دو نوع آموزش رسمی و غیر رسمی می باشد. از آن جایی که افراد شرکت کننده در این دوره ها اکثرا افراد بزرگسال بوده، می توان در آموزش این افراد، از اصول برگرفته شده از رویکرد آندراگوژی بهره گرفت. این اصول عبارتند از: نیاز به یادگیری، خود مفهومی یادگیرندگان، نقش تجارب یادگیرندگان، آمادگی برای یادگیری، جهت دهی برای یادگیری، انگیزه یادگیری. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پس از توصیف و تبیین آموزش-های فنی و حرفه ای و اصول آندراگوژی، به بررسی راهکارهایی برای بهبود آموزش های فنی و حرفه ای از طریق بکارگیری اصول آندراگوژی پرداخته شد.

کلمات کلیدی

, آنداراگوژی , آموزش‌های مهارت آموزی, بزرگسالان , مراکز فنی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032524,
author = {جعفری ثانی, حسین and رضائی اصل, سیده کلثوم},
title = {لزوم بکارگیری اصول آنداراگوژی در آموزش‌های مهارت آموزی بزرگسالان در مراکز فنی و حرفه‌ای},
booktitle = {نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنداراگوژی -آموزش‌های مهارت آموزی- بزرگسالان -مراکز فنی و حرفه‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لزوم بکارگیری اصول آنداراگوژی در آموزش‌های مهارت آموزی بزرگسالان در مراکز فنی و حرفه‌ای
%A جعفری ثانی, حسین
%A رضائی اصل, سیده کلثوم
%J نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران
%D 2012

[Download]