سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O )

نویسندگان: رضا پسندیده , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , سعید زیبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تب برفکی یک بیماری ویروسی به شدت واگیر دار در دام های سم شکافته بوده که خصارت اقتصادی قابل توجهی را به دام ها و تولیدات دامی وارد می کند.نتایج نشان دادبیان ژن TGFβ1در خونگیری های دوم و سوم نسبت به خونگیری اول، به طور معنی داری(p<0.05)افزایش یافت

کلمات کلیدی

, تب برفکی, خوکچه هندی, TGFB1, REAL TIME PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032533,
author = {پسندیده, رضا and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and سعید زیبایی},
title = {بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تب برفکی، خوکچه هندی، TGFB1، REAL TIME PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O
%A پسندیده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سعید زیبایی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]