آموزه های قرآنی, دوره (4), شماره (15), سال (2012-6) , صفحات (155-172)

عنوان : ( گستره گرایش های تفسیری )

نویسندگان: محمدقربان زاده , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هریک ازمفسران قران کریم به گونه ای به تفسیرقران پرداخته اندبه طوری که در کتابهای تفسیرونوشته های انان تنوع فراوانی ایجاد شده است. حال پرسش این است که این تنوع در نوشتارها در چه محدوده ای از تفسیر جایز است و تا چه اندازه می تواند گسترش یابد؟ با توجه به تفکیک معنایی که میان روش ها و گرایش های تفسیری مطرح خواهد شد به نظر می رسد امکان بسط و توسعه ی تفسیر در حوزه ی گرایش های تفسیری بسیار گسترده تر از روش های تفسیری است. در این زمینه مفسران نیز سخنان فراوانی گفته و تنوع قابل توجهی در نوشتارهای تفسیری پدید آورده اند. همچنین می توان گفت که گستره ی این تنوع نیز به نیازها و یافته های علمی مفسران و رعایت فواید تفسیر بستگی دارد. این نوشتار در زمینه ی گرایش های تفسیری و لزوم تفکیک روش ها از گرایش ها دیدگاهی نو ارائه کرده است.

کلمات کلیدی

, گرایش های تفسیری, الوان تفسیری, گرایش های نودرتفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032536,
author = {محمدقربان زاده and رستمی, محمدحسن},
title = {گستره گرایش های تفسیری},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {15},
month = {June},
issn = {2251-9378},
pages = {155--172},
numpages = {17},
keywords = {گرایش های تفسیری-الوان تفسیری-گرایش های نودرتفسیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گستره گرایش های تفسیری
%A محمدقربان زاده
%A رستمی, محمدحسن
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2012

[Download]