چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی )

نویسندگان: حمیدرضا صفری , علی احمدپور , سیدمحمود موسوی , حامد رشیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی به عنوان یکی از مواد پر مصرف در صنایع مختلف پتروشیمی با استفاده از نانوذرات TiO2 و ZnO مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مطالعاتی درباره اثر پارامترهای مختلف نظیر مقدار نانوذرات استفاده شده و pH محلول انجام شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، زمان بهینه ی حذف برابر 90 دقیقه و pH بهینه ی محلول با استفاده از نانوذرات TiO2 و ZnO به ترتیب 4 و 9 به دست آمد. فرآیند حذف در غلظت های 1200، 1600 و ppm2000 از نانوذرات صورت گرفته، که بالاترین درصد حذف برای اسید ترفتالیک با غلظت اولیه ppm17در شرایط بهینه و در دمای محیط با استفاده از TiO2 در غلظت ppm1600 از نانوذرات حدود 93 درصد و با استفاده از ZnO در غلظت ppm2000 از نانوذرات 100 درصد به دست آمد.

کلمات کلیدی

, فتوکاتالیست, نانوذرات, اکسید روی, دی اکسید تیتانیوم, اسید ترفتالیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032562,
author = {صفری, حمیدرضا and احمدپور, علی and موسوی, سیدمحمود and رشیدی, حامد},
title = {مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فتوکاتالیست- نانوذرات- اکسید روی- دی اکسید تیتانیوم- اسید ترفتالیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی
%A صفری, حمیدرضا
%A احمدپور, علی
%A موسوی, سیدمحمود
%A رشیدی, حامد
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]