چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( سنتز نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا و کاربرد آن ها برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب )

نویسندگان: شهره جلالی , علی احمدپور , فاطمه فراش بامحرم , مجید ممهد هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا سنتز شد و برای اولین بار مشخصات این نانو ساختارها تعیین گردیده و فعالیت فتوکاتالیستی آن ها برای حذف متیلن بلو به عنوان یک رنگ آلی بررسی شد. نتایج نشان دادند که این نانوساختارها می توانند به عنوان فتوکاتالیست ناهمگن مؤثر در حضور اکسید کننده برای حذف رنگ متیلن بلو بکار روند. همچنین اثر مقدار نانوکاتالیست بر روی سرعت تخریب رنگ بررسی شد و مشخص گردید که با افزایش مقدار کاتالیست، سرعت تخریب رنگ آلی افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانوساختار, پرایسلر نهش یافته, سیلیکا , متیلن بلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032563,
author = {جلالی, شهره and احمدپور, علی and فاطمه فراش بامحرم and مجید ممهد هروی},
title = {سنتز نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا و کاربرد آن ها برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوساختار- پرایسلر نهش یافته- سیلیکا - متیلن بلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا و کاربرد آن ها برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب
%A جلالی, شهره
%A احمدپور, علی
%A فاطمه فراش بامحرم
%A مجید ممهد هروی
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]