اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران , 2013-02-14

عنوان : ( بررسی مقاومت بتن ریز دانه زیر اثر ضربه در دو حالت ناگهانی و تدریجی )

نویسندگان: سیدسعید صحرانورد , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به مقاومت نهایی بتن ریزدانه زیر اثر ضربه‌های ناشی از سقوط آزاد جرم به‌صورت تجربی می‌پردازد. انتقال انرژی ضربه در دو شکل ناگهانی و تدریجی(تکراری) مشاهده می شود. در بخش اول نمونه ثابت نگاه داشته شده و ضربه‌ها با بزرگی مشخص تکرار می شوند و این تکرار تا شکست نمونه ادامه می یابد. در بخش دوم این پژوهش نمونه‌های مشابه زیر اثر یک ضربه با بزرگی مشخص واقع می شوند و بزرگی ضربه تا زمانی که همان یک ضربه باعث گسیختگی نمونه شود، افزایش می یابد. در انتها با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه انرژی در دو شکل یاد شده، به چگونگی شکست بتن زیر اثر ضربه و تحمل نهایی آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, بتن ریز دانه , ضربه , انرژی , ساز و کار شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032570,
author = {صحرانورد, سیدسعید and حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی مقاومت بتن ریز دانه زیر اثر ضربه در دو حالت ناگهانی و تدریجی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بتن ریز دانه - ضربه - انرژی - ساز و کار شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقاومت بتن ریز دانه زیر اثر ضربه در دو حالت ناگهانی و تدریجی
%A صحرانورد, سیدسعید
%A حاجی کاظمی, حسن
%J اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
%D 2013

[Download]