اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1 )

نویسندگان: منصور علی آبادیان , سمیه پورابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکچک جنس Oenanthe پرندگانی مختص اکوسیستم های بیابانی اند و در نواحی پالئارکتیک، از مراکش تا چین پراکنده می باشند. علیرغم مطالعات زیادی که اخیرا روی این جنس انجام گرفته است،روابط خویشاوندی فرا و درون گونه ایاعضای جنس چکچک همچنان جای بحث وبررسی دارد. بسیاری از مطالعات اخیر انجام شده در این زمینه، به خصوص مطالعات مولکولی بوده است. یکی از مهمترین گونه-های کمپلکس در این جنس تحت عنوان چکچک های شمالی O.oenanthe می باشد. این گونه شامل زیرگونه های oenanthe, libanotica, leucorhoa, phillipsi و seebohmiدر نیمکره شمالی کره زمین می باشد. بسیاریاز پرنده شناس، تاکسون seebohmi را به عنوان یک گونه ابتدایی معرفی می کنند. درحالیکه بعضی دیگر آن را تنها نژاد جغرافیایی به حساب می آورند. به منظور بررسی وضعیت تاکسونومیکی این گونه کمپلکس، در این مطالعه تاکسونومی چکچک های شمالی به کمک مارکر مولکولی ژن COX1مورد بررسی قرار گرفت. مطالعاتمولکولی ژن COX1 بیان گرمعرفی و طبقه بندی تاکسون seebohmiدر آفریقای شمالی به عنوان عضوی از گونهO.oenantheمی باشد.

کلمات کلیدی

, چکچک شمالی, روابط خویشاوندی, گونه کمپلکس, مارکر مولکولی, O.oenanthe
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032580,
author = {علی آبادیان, منصور and پورابراهیمی, سمیه},
title = {بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چکچک شمالی- روابط خویشاوندی- گونه کمپلکس- مارکر مولکولی- O.oenanthe},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1
%A علی آبادیان, منصور
%A پورابراهیمی, سمیه
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]