اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی )

نویسندگان: مهرناز توسلّی , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

می باشد و فنوتیپ ارتباط مستقیم با ژنوم موجود زنده دارد؛ امروزه استفاده از متدهای مولکولی ازجمله استفاده ژن COX1 در مطالعات بیوسیستماتیکی نتایج رضایت بخشی را برای محققان به دنبال داشته است. مارکر مولکولی ژن COX1 به عنوان روشی کارآمد برای شناسایی گونه های نزدیک درمهره دارن مطرح می باشد, زیرا این ژن دربین ژن های کدکننده ی پروتئین واگرایی بیشتری را نشان می دهد.با این وجود کاربرد آن در گونه های نزدیک به هم قابلیت آن چالش برانگیز است. یکی از صفاتی که میتوان برای شناسایی موجودات زنده به خصوص گونه های خواهری استفاده شود استفاده از آواز در گروه های آوازخوان می باشد. در این مطالعه آواز 18گونه جنس چکچک، گونه های مهم پرندگان بومی بیابانی و خشک با پراکنش از آفریقا تا فلات چین و تبت در منطقه ی پالئارکتیک پراکنده اند مورد بررسی قرار گرفته است. این جنس شباهت های زیادی را از لحاظ رنگ آمیزی, رفتاری و زیستگاهی نشان می دهد. در این مطالعه سه نوع متغیر آوازی شامل: ساختاری, فرکانسی و زمانی, در 18 گونه چکچک اندازه گیری شده و با نتایج حاصل از داده های مولکولی مورد مقایسه قرار گرفت. با بررسی توزیع تغییرات صوت بر روی درخت مولکولی, ساختار آوایی سطوح اجدادی مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده گونه هایی که رابطه ی خویشاوندی نزدیک دارند شباهت آنها در صفت های آوازی بیشترازگونه هایی است که رابطه خویشاوندی دورتری دارند و گونه های خویشاوند نزدیک شناسه های مشابه تری در سیگنال های صوتی را به کارمی برند

کلمات کلیدی

, آواز, جنس چکچک, فیلوژنی, تغییرات تکاملی, سطوح اجدادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032583,
author = {توسلّی, مهرناز and علی آبادیان, منصور},
title = {داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آواز-جنس چکچک- فیلوژنی- تغییرات تکاملی- سطوح اجدادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی
%A توسلّی, مهرناز
%A علی آبادیان, منصور
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]