بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران )

نویسندگان: سارا قارونی کاردانی , بهروز جعفرپور , جهانگیر حیدر نژاد , محسن مهرور , سعید طریقی , محمد زکی عقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032612,
author = {قارونی کاردانی, سارا and جعفرپور, بهروز and جهانگیر حیدر نژاد and مهرور, محسن and طریقی, سعید and زکی عقل, محمد},
title = {شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تنوع ژنتیکی، ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران
%A قارونی کاردانی, سارا
%A جعفرپور, بهروز
%A جهانگیر حیدر نژاد
%A مهرور, محسن
%A طریقی, سعید
%A زکی عقل, محمد
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]