دومین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در علوم محض و کاربردی , 2013-02-13

عنوان : ( شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز غربال مولکولی کربنی همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما در تغییر ابعاد حفره ها )

نویسندگان: الهام یعقوب پور , علی احمدپور , مجتبی شریعتی نیاسر , نفیسه فرهادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سنتز غربال مولکولی کربنی با استفاده از فرآیند نشست کربن بر روی حفرات یک نمونه کربن فعال همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما بر میزان نشست کربن و تغییر اندازه حفرات کربنی با سه اندازه ماکرو ، مزو و میکرو با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شده است. هدف اصلی کاهش ابعاد حفره ها به محدوده نانومتری جهت جداسازی بهینه گازهای نیتروژن و اکسیژن با استفاده از فرآیند پیرولیز بنزن می باشد. شبیه سازی ها در سه دمای K1200 ، K 900 و K600 کلوین انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تغییرات دما بیشترین تأتیر را بر روی میزان نشست کربن در حفره های میکرو داشته است. در حالیکه تاثیر آن در حفره های ماکرو و مزو ناچیز می باشد. علاوه بر این مشاهده شده است، برای حفره های میکرو در محدوده ی 5 تا 7 آنگستروم دمای بهینه برای نشست در محدوده ی 600 تا 900 کلوین و برای حفرات بزرگتر نزدیک به 900 کلوین می باشد. نتایج بدست آمده از این شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل ملاحظه ای دارد.

کلمات کلیدی

, غربال مولکولی کربنی , شبیه سازی دینامیک مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032652,
author = {یعقوب پور, الهام and احمدپور, علی and مجتبی شریعتی نیاسر and فرهادیان, نفیسه},
title = {شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز غربال مولکولی کربنی همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما در تغییر ابعاد حفره ها},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در علوم محض و کاربردی},
year = {2013},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {غربال مولکولی کربنی ، شبیه سازی دینامیک مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز غربال مولکولی کربنی همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما در تغییر ابعاد حفره ها
%A یعقوب پور, الهام
%A احمدپور, علی
%A مجتبی شریعتی نیاسر
%A فرهادیان, نفیسه
%J دومین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در علوم محض و کاربردی
%D 2013

[Download]