چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت )

نویسندگان: سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی امکان کنترل گل جالیز در گوجه فرنگی با علف کش گلیفوزیت آزمایش گلخانه ای با 8 تیمار (شامل دوز کنترل)....

کلمات کلیدی

, گل جالیز, گوجه فرنگی, گلیفوزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032733,
author = {تکاسی, سّمیه and بنایان اول, محمد and رحیمیان مشهدی, حمید and قنبری, علی and کازرونی منفرد, ابراهیم},
title = {کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گل جالیز، گوجه فرنگی، گلیفوزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت
%A تکاسی, سّمیه
%A بنایان اول, محمد
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A قنبری, علی
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]