اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( تأثیر میزان تراکم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه ای علفهای هرز )

نویسندگان: قدریه محمودی , علی قنبری , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر علفهای هرز ذرت در شرایط مزرعه ای و رقابت چند گونه ای علفهای هرز و ذرت، آزمایشی در سال زراعی 89-88 به صورت پیمایشی با چهار سطح تراکم ذرت (5، 6، 7 و 9 بوته در متر مربع) و چهار تیمار کنترل شده...

کلمات کلیدی

, رگرسیون چندگانه خطی, ضریب رقابت, کنترل علفهای هرز, لگاریتم وزن تک بوته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032734,
author = {محمودی, قدریه and قنبری, علی and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {تأثیر میزان تراکم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه ای علفهای هرز},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {رگرسیون چندگانه خطی، ضریب رقابت، کنترل علفهای هرز، لگاریتم وزن تک بوته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر میزان تراکم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه ای علفهای هرز
%A محمودی, قدریه
%A قنبری, علی
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]