چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی اثر دما، خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی(Cucumis melo) )

نویسندگان: سیما سهرابی کرت آباد , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خربزه وحشی علف هرز مهاجم یکساله با عادت رشدی پیچنده و خزنده که در مزارع سویای استان گلستان رو به افزایش است به منظور بررسی اثر متقابل دما، خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور خربزه وحشی دو آزمایش...

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی, رشد پیچنده, و خزنده, سرعت و درصد جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032735,
author = {سهرابی کرت آباد, سیما and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and جاوید قرخلو},
title = {بررسی اثر دما، خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی(Cucumis melo)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پتانسیل اسمزی،رشد پیچنده، و خزنده، سرعت و درصد جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما، خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی(Cucumis melo)
%A سهرابی کرت آباد, سیما
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جاوید قرخلو
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]