چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( اثر رقابت علفهای هرز بر شاخصهای رشد ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: مهدی افشاری , علی قنبری , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر رقابت علفهای هرز بر شاخصهای رشدی ذرت آزمایشی در طی سالهای 1387 و1388 در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 4 تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی...

کلمات کلیدی

, ذرت, رقابت, علفهای هرز برگ پهن, علفهای هرز برگ باریک و شاخصهای رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032737,
author = {افشاری, مهدی and قنبری, علی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {اثر رقابت علفهای هرز بر شاخصهای رشد ذرت (Zea mays L.)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ذرت، رقابت، علفهای هرز برگ پهن، علفهای هرز برگ باریک و شاخصهای رشدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر رقابت علفهای هرز بر شاخصهای رشد ذرت (Zea mays L.)
%A افشاری, مهدی
%A قنبری, علی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]