کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (1), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (105-125)

عنوان : ( خوانش تطبیقی ادبیات پایداری در شعر ایران و فلسطین )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , ندا تصدیقی مؤخر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، تحلیل شعر دو تن از سرایندگان سرودهای پایداری و مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین است، سروده هایی که تصویرگر چهره ی خونین ویران شهرهای میهن این دو شاعر در بحبوحه ی جنگ و هجوم متجاوزان است؛ نگارندگان در این جستار کوشیده اند تا با بکارگیری روشی توصیفی- تطبیقی، به بررسی و واکاوی دو چکامه ی «الصوت مایزال» از معین بسیسو و «شعری برای جنگ» از قیصر امین پور بپردازند؛ در این دو شعر، شاعران به توصیف شهرهای خود در زمان جنگ پرداخته و دو تصویر متفاوت از مردم میهن خویش را در رویارویی با متجاوزان پدیدار می سازند: یکی تصویر مردمی که به خاطر دفاع از مرز و بوم و ارزش های خویش، طعم جنگ را چشیدند و جامه ی سرخ شهادت پوشیدند و دیگر تصویر مردمی که چشم بر رخدادهای تلخ و ناگوار جنگ فرو بسته و به کنج عزلت خویش خزیدند. جهت نیل به اهداف مورد نظر در جستار حاضر، تلاش شده است تا با بهره گیری از مبانی مکتب واقع گرایی، مشابهت ها و تفاوت های دو چکامه ی مذکور با نظر به کلمات، موسیقی و تصاویر آن ها مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ادبیات پایداری, جنگ, واقع گرایی, معین بسیسو, قیصر امین پور, ادبیات تطبیقی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032747,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and تصدیقی مؤخر, ندا},
title = {خوانش تطبیقی ادبیات پایداری در شعر ایران و فلسطین},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7639},
pages = {105--125},
numpages = {20},
keywords = {ادبیات پایداری، جنگ، واقع گرایی، معین بسیسو، قیصر امین پور، ادبیات تطبیقی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانش تطبیقی ادبیات پایداری در شعر ایران و فلسطین
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A تصدیقی مؤخر, ندا
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2011

[Download]