دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی علف هرز ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides Fenzel) )

نویسندگان: سجّاد میجانی , علی قنبری , مصطفی سراجچی , علیرضا دهقان بهابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از علفهای هرز که در چند سال اخیر مشکلات زیادی را در مزارع گندم استان تهران ایجاد نموده است ارشته خطایی...

کلمات کلیدی

, سرعت جوانه زنی, دمای پایه, دمای بهینه, دمای بیشینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032750,
author = {میجانی, سجّاد and قنبری, علی and سراجچی, مصطفی and دهقان بهابادی, علیرضا},
title = {تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی علف هرز ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides Fenzel)},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سرعت جوانه زنی، دمای پایه، دمای بهینه، دمای بیشینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی علف هرز ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides Fenzel)
%A میجانی, سجّاد
%A قنبری, علی
%A سراجچی, مصطفی
%A دهقان بهابادی, علیرضا
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]