دومین همایش میل علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی به pH )

نویسندگان: سیما سهرابی کرت آباد , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خربزه وحشی گونه ای علف هرز یک ساله مهاجم مزارع سویا استان گلستان با عادت رشدی پیچنده و خزنده که به خانواده کدوئیان تعلق دارد...

کلمات کلیدی

, خربزه وحشی, جوانه زنی, رشد پیچنده و خزنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032752,
author = {سهرابی کرت آباد, سیما and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and جاوید قرخلو},
title = {بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی به pH},
booktitle = {دومین همایش میل علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خربزه وحشی، جوانه زنی، رشد پیچنده و خزنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی به pH
%A سهرابی کرت آباد, سیما
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جاوید قرخلو
%J دومین همایش میل علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]