اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

Title : ( شواهد ریخت شناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایه های آمیخته: چک چک گوش سیاه مدیترانه ای (Oenanthe hispanica) و چک چک ابلق خاورمیانه (O. pleschanka) در شمال ایران )

Authors: سید محمود قاسم پوری , Mansour Aliabadian , بهرام حسن زاده کیایی , رناته وان دن الژن ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چک چک ها از راسته گنجشک سانان از جمله گونه هایی هستند که همچنان دارای پاره ای ابهامات سیستماتیک می باشند. برخی از جفت گونه های پاراپاتریک آنها در مناطق تماس زیستگاه ها تشکیل هیبرید می دهند. گونه‌های هیبرید از نظر خصوصیات مرفومتریک و مرفومریستیک کاملاً از گونه‌های خالص مادری خود متفاوت بوده و به کمک آنالیز چند متغیره به راحتی تفکیک می‌شوند. تخمین زده می شود که تعدادی از گونه های چک چک در ایران آمیخته گری داده باشند. بر اساس مطالعات قبلی، دو گونه چک چک گوش سیاه مدیترانه-ای (Oenanthe hispanica) و چک چک ابلق شرق خاورمیانه (O. pleschanka)، همپوشانی زیستگاهی وسیعی را در نیمرخ جنوبی البرز در جنوب دریای خزر از خود نشان داده است. مطالعه حاضر به شواهد آمیخته گری دو آرایه از طریق تحلیل مولفه های جداکننده اصلی می پردازد. این مطالعه، چند شکلی رنگ های سیاه و سفید را در ناحیه گلویی در جمعیت های اصلی دو گونه نشان داده است که می تواند تایید کند این دو گونه در قسمت شمال و شمال شرق ایران دارای مناطق تماس و آمیختگی باشند. همچنین، جدایی صفات ظاهری با استفاده از خصوصیات یاد شده و 45 صفت قابل اندازه گیری (اندازه و پلوماژ) با تحلیل مولفه های اصلی (PCA) توصیف شده است. بنابراین جمعیت های زون تماس این دو گونه در شمال ایران بررسی شد تا این موارد مورد ارزیابی قرار گیرد: الف) به ارتباط متقابل بین گونه ها اطلاعات تکمیلی در مورد قضاوت بهتر در مورد آنها دست یابیم، ب) حقایق جدیدی در مورد زون تماسی گونه ها معلوم شود. امکان استفاده از ژن های میتوکندریایی cob و cox1به عنوان نشانگر مولکولی برای ارزیابی تمایز بین و درون جمعیت نیز مطالعه گردیده است.

Keywords

, DNA میتوکندریایی , تحلیل مولفه های اصلی – هیبریداسیون – چک چک ابلق – چک چک گوش سیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032789,
author = {سید محمود قاسم پوری and Aliabadian, Mansour and بهرام حسن زاده کیایی and رناته وان دن الژن},
title = {شواهد ریخت شناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایه های آمیخته: چک چک گوش سیاه مدیترانه ای (Oenanthe hispanica) و چک چک ابلق خاورمیانه (O. pleschanka) در شمال ایران},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {DNA میتوکندریایی - تحلیل مولفه های اصلی – هیبریداسیون – چک چک ابلق – چک چک گوش سیاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شواهد ریخت شناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایه های آمیخته: چک چک گوش سیاه مدیترانه ای (Oenanthe hispanica) و چک چک ابلق خاورمیانه (O. pleschanka) در شمال ایران
%A سید محمود قاسم پوری
%A Aliabadian, Mansour
%A بهرام حسن زاده کیایی
%A رناته وان دن الژن
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]