اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی )

نویسندگان: ملاحت السادات دیانت , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناساگر مولکولی بخشی کوچک از ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COX1) مشتمل بر 650 جفت نوکلئوتید است که برای شناسایی گونه ها و تنوع زیستی جهان مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی معمولا با مقایسه توالی ناشناخته، با گونه های شناسایی شده بر اساس فاصله مولکولی انجام می شود. در این مطالعه به بررسی شناساگرهای مولکولی در گروه های مختلف جانوری و گیاهی و به خصوص کارایی شناساگر میتوکندریایی COX1 در 400 مقاله پرداخته شده است. تقریبا 98% این بارکد-ها مربوط به حیوانات است که از بین آنها حشرات بیشترین درصد و خزندگان و پستانداران کمترین درصد را به خود اختصاص داده اند. پرندگان به عنوان بهترین گروه شناسایی شده مهره دار، از اولین گروه هایی بوده اند که مورد آزمون مفهوم شناساگر مولکولی قرار گرفته اند. انگل ها ممکن است به عنوان یک پاتوژن در پزشکی بسیار مهم باشند و در بین خطرناک ترین گروه های جانوری بر روی کره زمین هستند که شناساگر مولکولی توانسته بسیاری از مسائل موجود در این گروه را حل کند. همچنین با استفاده از این شناساگر می-توان به مدیریت و حفظ گونه های آبزی به خصوص ماهی ها کمک کرد. در دوزیستان به دلیل تنوع در منطقه شروع، استفاده از شناساگر مولکولی COX1 دارای مشکلاتی است. استفاده از شناساگر مولکولی در مورد گیاهان نیز با چالش های زیادی روبرو است، زیرا تنوع و سرعت تکامل در ژن COX1 برای گیاهان بسیار پایین است، بنابراین نمی توان گونه های گیاهی را توسط این ژن از یکدیگر جدا کرد. به طور کلی این روش سبب ایجاد دیدگاه هایی در ارتباط با تاریخ تکامل از طریق کم هزینه ساختن شناسایی تنوع حیات و معرفی گونه های جدید می شود. اطلاعات توالی بارکد می تواند اساس ژنومیک را برای ایجاد درخت های فیلوژنتیک مهیا کرده و سبب تسهیل مطالعات مقایسه ای در تنوع ژنتیکی در بسیاری از گونه ها و در زمینه های اکولوژیکی شود.

کلمات کلیدی

, شناساگر مولکولی, COX1, تنوع حیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032791,
author = {دیانت, ملاحت السادات and علی آبادیان, منصور},
title = {بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناساگر مولکولی- COX1- تنوع حیات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی
%A دیانت, ملاحت السادات
%A علی آبادیان, منصور
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]