اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( مطالعه فیلوژنتیکی جنس vachon,1950)Odontobuthus) در ایرن براساس توالی های COXI(Scorpiones:Buthideae) )

نویسندگان: سارا ازغدی , امید میرشمسی کاخکی , شاهرخ نویدپور , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Puntius با نام عمومی بارب متعلق به خانواده کپور ماهیان می باشد که به طور وسیعی در نواحی آسیایی گسترده شده است. سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری (COX1, mitochondrial cytochrome c oxidase, subunit 1) به عنوان مارکر استاندارد معرفی شده است. دقت در فاصله تعیین کننده ژنهای شناسانگر اختصاصا بستگی به جدایی و فاصله درون و بیرون گونه ای در ژن های انتخاب شده دارد. یک فاصله کاملا مشخص بین فاصله ژنتیکی درون وبیرون گونه ای تنها در مارکرCOX1 مشاهده گردید. عدم وجود فاصله برای مارکر هسته ایRAG2, Recombination activating gene 2) ) نشان داد که این مارکر هسته ای را نمی توان بارکد کننده مناسبی در این گروه از ماهیان معرفی نمود. بنابراین در این مطالعه تنها کارایی مارکر COX1 به عنوان شناسانگر مناسب بارکد کننده تایید گردید.

کلمات کلیدی

, کپور ماهیان, مارکر میتوکندری, مارکر هسته ای, بارکد کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032792,
author = {ازغدی, سارا and میرشمسی کاخکی, امید and شاهرخ نویدپور and علی آبادیان, منصور},
title = {مطالعه فیلوژنتیکی جنس vachon,1950)Odontobuthus) در ایرن براساس توالی های COXI(Scorpiones:Buthideae)},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپور ماهیان، مارکر میتوکندری، مارکر هسته ای، بارکد کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فیلوژنتیکی جنس vachon,1950)Odontobuthus) در ایرن براساس توالی های COXI(Scorpiones:Buthideae)
%A ازغدی, سارا
%A میرشمسی کاخکی, امید
%A شاهرخ نویدپور
%A علی آبادیان, منصور
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]