سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( ارزیابی شاخصهای رشدی گونه ها در تراکمهای مختلف مزرعه ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: قدریه محمودی , علی قنبری , زهره قویدل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که واکنش گونه ها بسته به تنوع و تراکم گونه ها در درون اکوسیستمهای زراعی متغیر ایست آزمایشی بر روی ذرت با تراکمهای...

کلمات کلیدی

, نسبت سرعت رشد, ماده خشک, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032806,
author = {محمودی, قدریه and قنبری, علی and قویدل, زهره},
title = {ارزیابی شاخصهای رشدی گونه ها در تراکمهای مختلف مزرعه ذرت (Zea mays L.)},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {نسبت سرعت رشد، ماده خشک، تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخصهای رشدی گونه ها در تراکمهای مختلف مزرعه ذرت (Zea mays L.)
%A محمودی, قدریه
%A قنبری, علی
%A قویدل, زهره
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]