سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( بررسی غنای گونه ای تحت سطوح مختلف آب آبیاری در مزرعه ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: قدریه محمودی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظو بررسی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع، تراکم و ترکیب گونه ای علفهای هرز در ذرت...

کلمات کلیدی

, شاخص مارگالف, شاخص شانون, شاخص سیمپسون, شاخص منهینیک, غالبیت, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032807,
author = {محمودی, قدریه and قنبری, علی},
title = {بررسی غنای گونه ای تحت سطوح مختلف آب آبیاری در مزرعه ذرت (Zea mays L.)},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {شاخص مارگالف، شاخص شانون، شاخص سیمپسون، شاخص منهینیک، غالبیت، ضریب پایداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی غنای گونه ای تحت سطوح مختلف آب آبیاری در مزرعه ذرت (Zea mays L.)
%A محمودی, قدریه
%A قنبری, علی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]