آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (5), سال (2012-7) , صفحات (151-171)

عنوان : ( کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه )

نویسندگان: حسین صابری , حسین حقیقت پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار می دهد. در این مقاله ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی این امور شرط لازم و حداقل است وتا رسیدن به رسانه دینی فاصله بسیار است.

کلمات کلیدی

, حقوق خبرنگار , امنیت جانی , مصونیت قضایی , قانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032851,
author = {صابری, حسین and حقیقت پور, حسین},
title = {کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {5},
month = {July},
issn = {2251-936x},
pages = {151--171},
numpages = {20},
keywords = {حقوق خبرنگار - امنیت جانی - مصونیت قضایی - قانون مطبوعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه
%A صابری, حسین
%A حقیقت پور, حسین
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2012

[Download]