سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( مقایسه بیوانفورماتیکی ژنhrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک )

نویسندگان: غزاله طاق دره , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هارپین، پروتئین مقاوم به حرارت، اسیدی، غنی از گلایسین و فاقد سیستئین می باشد که توسط تیپ ترشحی III در چندین جنس گرم منفی باکتریایی ترشح می شود. این مولکول به عنوان الیسیتور واکنش فوق حساسیت در گیاه غیر میزبان و نیز توسعه دهنده بیماری در گیاه میزبان مطرح است. توالی نوکلئوتیدی و اسید آمینه ژن hrpN مولد هارپین متعلق به 5 گونه باکتری گرم منفی از گروه اروینیاهای واقعی و پکتولیتیک از بانک اطلاعاتی ژن، بازیابی و تفاوت در سطح ژن و پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفت. تنوع در طول توالی نوکلئوتیدی و ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در بین گونه های اروینیای واقعی در مقایسه با اروینیاهای پکتولیتیک بیشتر بود. در درخت فیلوژنتیک ترسیمی، این ژن امکان تفکیک بین گونه های جنس Erwinia و دو جنس پکتولیتیک Dickeya و Pectobacterium را مهیا نموده است.

کلمات کلیدی

, اروینیا, آنالیز بیوانفورماتیک, پکتولیتیک, هارپین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032855,
author = {طاق دره, غزاله and بقائی راوری, ساره},
title = {مقایسه بیوانفورماتیکی ژنhrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اروینیا، آنالیز بیوانفورماتیک، پکتولیتیک، هارپین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بیوانفورماتیکی ژنhrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک
%A طاق دره, غزاله
%A بقائی راوری, ساره
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]