همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، فرصت ها، چالش ها و رهیافت ها , 2012-04-18

عنوان : ( بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : سکونتگاههای شهری در مناطق مرزی، به دلیل مجاورت با مرزهای بین المللی و موقعیت جغرافیایی ویژه خود، در مقایسه با شهرهای داخلی دارای فرصت ها و چالش های منحصر بفردی هستند. دوری از مرکز جغرافیایی و به تبع آن دوری از مهمترین مراکز تصمیم گیری سیاسی، اداری، اقتصادی؛ توسعه نیافتگی و محرومیت مضاعف، بالا بودن ضریب ناامنی، محدودیت سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی به دلیل نگرش تقدم امنیت بر توسعه، سکونت اقلیت های قومی و مذهبی در این مناطق و تداوم حضور این اقلیت ها در آنسوی مرز، ضعف شاخص های هویت ملی و افزایش احتمال واگرایی و تجزیه طلبی و قرار گرفتن در معرض انواع تهدیدهای نظامی، امنیتی، تروریستی، اقتصادی، بهداشتی آن سوی مرز، از مهمترین چالش های درون سیستمی و برون سیستمی هستند که شهرهای مرزی عمدتا با آن مواجه هستند. در این مقاله تلاش خواهد شد بر اساس رویکرد توصیفی-تحلیلی، مهمترین چالش های شهرهای مرزی با تاکید بر شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, شهرهای مرزی, چالش ها, استان سیستان و بلوچستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032873,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان},
booktitle = {همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، فرصت ها، چالش ها و رهیافت ها},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {شهرهای مرزی، چالش ها، استان سیستان و بلوچستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان
%A زرقانی, سیدهادی
%J همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، فرصت ها، چالش ها و رهیافت ها
%D 2012

[Download]