دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (72-100)

عنوان : ( بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) )

نویسندگان: وحید سینائی , سمیه زمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد در تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته‌اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات‌ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند.

کلمات کلیدی

, سیاست اقتصادی, بازسازی, خصوصی سازی, دولت, مجلس, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032897,
author = {سینائی, وحید and زمانی, سمیه},
title = {بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۳۲۲-۴۱۷۷},
pages = {72--100},
numpages = {28},
keywords = {سیاست اقتصادی، بازسازی، خصوصی سازی، دولت، مجلس، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)
%A سینائی, وحید
%A زمانی, سمیه
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ ۲۳۲۲-۴۱۷۷
%D 2012

[Download]