اولین همایش ملی تفییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( نقش خشکسالی در تهدید امنیت غذایی روستاییان )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , اکرم امینی , مهناز اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تلاش برای بهبود پارامترهای زیستی ، امنیتی غذایی یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری شده است زیرا که امنیت غذایی در بهبود رشد و تکامل فکری و اجتماعی بشر بسیار موثر است . از این رو با تخصیص سرمایه و زمان سعی در واکاوی مساله و یافتن ریشه های علمی و عملی به جهت بهبود این امر می شود. یکی از ریشه های بهبود امنیت غذایی در توان خرید مردم جامعه و کاهش فقر است تا جمعیت با برخورداری از مصرف انواع مواد خوراکی در سلامتی کامل به سر ببرند. گرچه قیمت مواد خوراکی تابع پارامترهای مختلفی است ولی در این مقاله به پارامتر تاثیر تغییر شرایط اقلیمی و بویژه خشکسالی در افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش امنیت غذایی تاکید شده است. روش تحقیق توصیفی است و با مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، خشکسالی های پنج سال گذشته ایران(1386 تا1390)سبب افزایش قیمت مواد خوراکی شده است. تابع گرانی مواد خوراکی از یکی سو و صدمه دیدن منبع اصلی درآمد روستاییان یعنی کشاورزی از دیگر سو ، سبب فقر، عدم ثبات جمعیت روستایی، مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل های فضایی ومکانی و بروز سایر مشکلات دیگر شده است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, امنیت غذایی, قیمت محصولات غذایی و فقر روستاییان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032914,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and امینی, اکرم and اسماعیلی, مهناز},
title = {نقش خشکسالی در تهدید امنیت غذایی روستاییان},
booktitle = {اولین همایش ملی تفییر اقلیم وامنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی، امنیت غذایی، قیمت محصولات غذایی و فقر روستاییان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خشکسالی در تهدید امنیت غذایی روستاییان
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A امینی, اکرم
%A اسماعیلی, مهناز
%J اولین همایش ملی تفییر اقلیم وامنیت غذایی
%D 2013

[Download]