اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی , 2012-09-25

عنوان : ( نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده )

نویسندگان: ناهید مشائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده

کلمات کلیدی

, مهریه , اقتصاد خانواده , تقوا , بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032929,
author = {مشائی, ناهید},
title = {نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده},
booktitle = {اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهریه - اقتصاد خانواده - تقوا - بهره وری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده
%A مشائی, ناهید
%J اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی
%D 2012

[Download]