مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (42), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (177-196)

عنوان : ( ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضمانت ‌اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت ‌اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری به‌شمار می‌آید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژه‌ای تحت عنوان دعوی ‌تقلب پیش‌بینی گردیده که علاوه بر جبران خسارت‌های زیان‌دیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهره‌برداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، می‌تواند اقامه‌گردد. در این نظام‌حقوقی قواعد عام مسئولیت‌مدنی به‌ویژه دعوی رقابت ‌مکارانه و استفاده‌ مکارانه مکمل دعوی ‌تقلب به‌شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسئولیت‌ مدنی نقض‌کنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن به‌خوبی تبیین نگردیده است. هرچند می‌توان از قواعد عام مسئولیت‌مدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.

کلمات کلیدی

, ضمانت‌اجرای مدنی, حقوق ادبی و هنری, دعوی تقلب, مسئولیت‌مدنی, رقابت و استفاده‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032935,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2013},
volume = {42},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-9651},
pages = {177--196},
numpages = {19},
keywords = {ضمانت‌اجرای مدنی، حقوق ادبی و هنری، دعوی تقلب، مسئولیت‌مدنی، رقابت و استفاده‌ مکارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 1735-9651
%D 2013

[Download]