بهلول شگفتی روزگار , 2010-12-23

عنوان : ( رویارویی بهلول با عناصر فرهنگی رضاشاه )

نویسندگان: هادی وکیلی , زهره راضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویارویی بهلول با رضاشاه فقط در مورد کشف حجاب نبود.بهلول با سیاستهای فرهنگی حکومت پهلوی بطور کلی مخالف بود.

کلمات کلیدی

بهلول. رضاشاخ. فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032946,
author = {وکیلی, هادی and راضی, زهره},
title = {رویارویی بهلول با عناصر فرهنگی رضاشاه},
booktitle = {بهلول شگفتی روزگار},
year = {2010},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {بهلول. رضاشاخ. فرهنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویارویی بهلول با عناصر فرهنگی رضاشاه
%A وکیلی, هادی
%A راضی, زهره
%J بهلول شگفتی روزگار
%D 2010

[Download]