نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی , 2013-02-27

عنوان : ( بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی )

نویسندگان: شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

می توان گفت یک زبان به عنوان یک ساختار دارای اجزائی است که به روش خاصی به هم مرتبط هستند، پس شناخت یک ویژگی حاکی از وجود سایر ویژگیهای خاص خواهد بود. این همان ویژگی است که گرینبرگ، پلانک و فیلیمونووا از ان سود جسته اند و همگانی های تلویحی را در کنار همگانی های مطلق مطرح کرده اند. برای بررسی رویکرد همگانی های رده شتاختی در ساخت واژه، این همگانی ها یک به یک در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد زبان فارسی در اغلب موارد با همگانی های تلویحی ساخت واژی مطرح شده مطابقت ندارد.

کلمات کلیدی

, همگانی, رده شناختی, ساختواژه, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032968,
author = {شریفی, شهلا and اخلاقی باقوجری, الهام},
title = {بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی},
booktitle = {نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {همگانی، رده شناختی، ساختواژه، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی
%A شریفی, شهلا
%A اخلاقی باقوجری, الهام
%J نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی
%D 2013

[Download]