همایش بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد , 2012-01-05

عنوان : ( مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد )

نویسندگان: حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه و بررسی ابعاد حیات علمی، اجتماعی مفاخر هر جامعه، یکی از عوامل موثر در رشد و شکوفایی استعدادها و نهادینه شدن ارزش ها و فضیلت های آن جامعه است. استاد شهید عبدالکریم هاشمی نژاد از بیان او در تحولات جامعهی معاصر سهمی وافر داشته است. آثار و نگاشته های آن بزرگ را با رویکرد های گوناگون می توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

کلمات کلیدی

, مقتضیات زمان , شهید هاشمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032992,
author = {نقی زاده, حسن},
title = {مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد},
booktitle = {همایش بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مقتضیات زمان - شهید هاشمی نژاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد
%A نقی زاده, حسن
%J همایش بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد
%D 2012

[Download]