همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران , 2012-07-12

عنوان : ( کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن )

نویسندگان: فریبا نقی پور , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی کریمی , محمدحسین حدادخداپرست , زهرا شیخ الاسلامی , بهاره صحرائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن

کلمات کلیدی

کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033002,
author = {نقی پور, فریبا and حبیبی نجفی, محمدباقر and مهدی کریمی and حدادخداپرست, محمدحسین and زهرا شیخ الاسلامی and صحرائیان, بهاره},
title = {کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {تاکستان, ايران},
keywords = {کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن
%A نقی پور, فریبا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مهدی کریمی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A زهرا شیخ الاسلامی
%A صحرائیان, بهاره
%J همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]