اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (1), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (121-149)

عنوان : ( ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران )

نویسندگان: حسن تحصیلی , عباس شاکری , عبدالرسول قاسمی , مصطفی سلیمی فر , اسفندیار جهانگرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران

کلمات کلیدی

ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033005,
author = {تحصیلی, حسن and عباس شاکری and عبدالرسول قاسمی and سلیمی فر, مصطفی and اسفندیار جهانگرد},
title = {ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {121--149},
numpages = {28},
keywords = {ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
%A تحصیلی, حسن
%A عباس شاکری
%A عبدالرسول قاسمی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A اسفندیار جهانگرد
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2012

[Download]