هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19

عنوان : ( برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی مخازن و ماشین های مختلف و بهبود خطوط فرآوری به نحوی ک بتوانند کار خود را در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت به خوبی انجام دهند .....

کلمات کلیدی

, پرتقال, نیروی شکست, تغییر شکل شکست, انرژی شکست, بارگذاری شبه استاتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033025,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرتقال، نیروی شکست، تغییر شکل شکست، انرژی شکست، بارگذاری شبه استاتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
%D 2013

[Download]