هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19

عنوان : ( مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی ماشینهای درجه بندی میوه ها مستلزم آگاهی از خواص فیزیکی آنها است. با طراحی یک ماشین درجه بندی می توان میوه ها را بر پایه اندازه و سطح تصویر آنها درجه بندی کرد ....

کلمات کلیدی

, ماشین درجه بندی , پرتقال, خواص فیزیکی, مدل جرم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033026,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماشین درجه بندی ، پرتقال، خواص فیزیکی، مدل جرم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
%D 2013

[Download]