پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی )

نویسندگان: عباس افقهی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033035,
author = {افقهی زاده, عباس and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ضایعات ماکارونی- فاکتورهای خونی- بره های نر بلوچی - جو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی
%A افقهی زاده, عباس
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]