چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع )

نویسندگان: نگین منیری منش , سیدمصطفی نوعی باغبان , شیده خیامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، به منظور مطالعه ی تأثیر استفاده از مبدل های حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر کاهش مصرف انرژی یک سیستم تهویه مطبوع، دستگاهی طراحی و ساخته شد. مبدل های لوله گرمایی به کار رفته، از نوع ترموسیفون و متشکل از دو مبدل دو ردیفه با تعداد ده لوله در هر ردیف با آرایش مثلثی می باشند که از نانوسیال متانول/ TiO2 با غلظت %4-1 و با نسبت پرشدن %50 به عنوان سیال عامل در آن ها استفاده گردید. با تغییر دمای هوای ورودی در رطوبت مطلق ثابت، عملکرد مبدل های حرارتی لوله گرمایی دو و چهار ردیفه با غلظت های متفاوت نانوسیال در میزان صرفه جویی انرژی در بخش پیش سرمایش و بازگرمایش سیستم تهویه مطبوع بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که نانوسیال در تمامی غلظت ها عملکرد حرارتی مناسب تری نسبت به سیال عامل متانول خالص دارا می باشد. همچنین با استفاده از مبدل چهار ردیفه و غلظت %2 وزنی نانوسیال، بیشترین صرفه جویی انرژی در بخش پیش سرمایش و به میزان %36-10 برای هوای ورودی با دمای oC35-50 حاصل می گردد. در این حالت، انرژی بازیابی شده قادر به تأمین کل انرژی بازگرمایش موردنیاز می باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم تهویه مطبوع, مبدل حرارتی لوله گرمایی, نانوسیال متانول/ TiO2, اقلیم گرم و مرطوب, صرفه جویی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033043,
author = {منیری منش, نگین and نوعی باغبان, سیدمصطفی and خیامی, شیده},
title = {بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم تهویه مطبوع، مبدل حرارتی لوله گرمایی، نانوسیال متانول/ TiO2، اقلیم گرم و مرطوب، صرفه جویی انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی تأثیر استفاده از مبدل-حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه-جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع
%A منیری منش, نگین
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A خیامی, شیده
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]