چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی )

نویسندگان: رضا الیاسی , سیدمصطفی نوعی باغبان , نوید رمضانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطوح جاذب به عنوان مهم ترین جزء یک کلکتور خورشیدی در سیستم های گرمایش خورشیدی به حساب می آیند. هدف اصلی آنها بالا بردن میزان تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی و بنابراین افزایش راندمان کلکتور خواهد بود. از این رو، ضرایب جذب و نشر سطوح جاذب دارای اهمیت ویژه ای هستند. شیوه های متداول ساخت بر مبنای پوشش دهی سطح صورت می گیرند به طوری که اصولاً جذب به لایه سیاه و نشر حرارتی به زیرلایه پوشش مربوط می شوند. در این مقاله، از روش های رسوب دهی الکتریکی و تبدیل شیمیایی برطبق فرمول های مشخص و شرایط عملیاتی موجود؛ به ترتیب، برای ایجاد زیرلایه نمونه (1) و لایه جاذب نمونه (2) استفاده شده است. در ضمن، پوشش پودری پلی استری سیاه رنگی به روش پاشش الکترواستاتیکی برای ایجاد لایه جاذب نمونه (1) به کار برده می شود. نمونه های (1) و (2)، سطح جاذب انتخابی از نوع زوج-های جاذب – انعکاسگر در نظر گرفته می شوند. مطابق نتایج حاصل از اندازه گیری انجام شده بر روی خواص نوری نمونه های جاذب ساخته شده، می توان گفت که این سطوح از ضریب جذب بسیار بالایی (در حدود 98/0) در ناحیه طیف مرئی خورشیدی برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, سطوح جاذب, پوشش های انتخابی, خواص نوری, انرژی خورشیدی, کلکتورهای خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033044,
author = {الیاسی, رضا and نوعی باغبان, سیدمصطفی and رمضانیان, نوید},
title = {بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سطوح جاذب، پوشش های انتخابی، خواص نوری، انرژی خورشیدی، کلکتورهای خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی
%A الیاسی, رضا
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A رمضانیان, نوید
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]