اندیشه آماری, دوره (33), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (44-54)

عنوان : ( طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی ساده )

نویسندگان: سمیرا جلایری , عبدالحمید رضائی رکن آبادی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای نمونه گیری با احتمالات متغیر به شیوه بدون جایگذاری، علیرغم آن بسیار پیچیده است و روش های متعددی برای اجرای آن پیشنهاد شده است از جمله : طرح میدزونو و طرح سیستماتیک . یکی از روش هایی که در سال های اخیر توسط دویل و تایل (1998) معرفی شده است. روش تفکیکی منجر به نمونه گیری تصادفی ساده است که د این مقالع ضمن تشریح کامل این طرح، با بیان مثالی، نحوه محاسبه احتمال هر یک از نمونه های ممکن را بیان نموده و با استفاده از نرم افزار R برنامه اجرای آن را ارائه نموده ایم. شایان ذکر است این طرح را می توان با استفاده از برنامه مربوطه در جوامع مختلف پس از تعیین احتمالات شمول دلخواه، اجرا نمود.

کلمات کلیدی

, تفکیک کردن, برداراحتمال شمول, خروجی, درخت تفکیک, تابع احتمال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033072,
author = {سمیرا جلایری and رضائی رکن آبادی, عبدالحمید and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی ساده},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2012},
volume = {33},
number = {1},
month = {September},
issn = {1026-8944},
pages = {44--54},
numpages = {10},
keywords = {تفکیک کردن، برداراحتمال شمول، خروجی، درخت تفکیک، تابع احتمال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی ساده
%A سمیرا جلایری
%A رضائی رکن آبادی, عبدالحمید
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2012

[Download]